Penafian

Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, bersama-sama dengan dasar privasi kami untuk menjaga hubungan anda berkaitan laman web kami.

Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami.

Istilah ‘DELOCAL’ atau ‘DELOCAL.my’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik laman web. Istilah ‘anda’ merujuk kepada pengguna, pelanggan atau pengunjung laman web kami.

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma penggunaan berikut:

– Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat umum dan penggunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
– Laman web ini menggunakan ‘cookies’ untuk memantau pelayaran website. Sekiranya anda membenarkan cookies digunakan, maklumat peribadi berikut boleh disimpan oleh kami untuk digunakan oleh pihak ketiga.
– Kami atau mana-mana pihak ketiga tidak memberi sebarang jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang disampaikan atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti, kerugian atau kerosaan untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut mengikut ketetapan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penggunaan maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya menjadi risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan atau dibenar siar kepada kami. Bahan ini termasuk ayat, testimoni, reka bentuk, susun atur, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada notis hak cipta, yang merupakan sebahagian dari terma dan syarat ini.

Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web.

Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh dikenakan tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah.

Dari semasa ke semasa, laman web ini juga boleh menyertakan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut. Namun, laman web pautan tidak semestinya disokong oleh pihak kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan.

Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia.